Centre for Facilities Management – Realdania Forskning

Center for Facilities Management (CFM) blev etableret i januar 2008 med henblik på at styrke forskningen inden for Facilities Management (FM) - et relativt nyt fagområde, som handler om, hvordan man kan udforme, drive og udvikle bygninger og infrastruktur, så de til stadighed er tilpasset de brugsmæssige be­hov. Hidtil er der i Danmark kun i begrænset omfang gennemført forskning med fokus på FM. Dette sammen med en støt stigende interesse fra virksomhedernes side og en nyorientering af arbejdsfeltet er baggrunden for forskningscentrets oprettelse. Centret er etableret med støtte fra Realdania i perioden 2008-2017.

Centeret er aktuelt organiseret med et Centersekretariat på Danmarks Tekniske Universitet og et Forskerforum. Desuden arbejdes der for synergi mellem forsknings- og undervisningsaktiviteter.   

Centersekretariat - daglig ledelse:

Centerkomité (2008-2013):

Videnskabelig Komité - Rådgiver for Centerkomitéen (2008-2013):

  • Institutleder Geir Hansen, NTNU, Trondheim Professor
  • Jan Bröchner, Chalmars Tekniska Høgskola

Forskningsinstitutioner - Udover DTU medvirker følgende:

  • Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
  • Center for Servicestudier, Roskilde Universitets Center
  • Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
  • Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School
  • Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole København  

Endvidere er etableret samarbejde med bl.a. DFM-netværk, Teknologisk Institut, COWI og Rambøll Management.