PhD projekt: Integrering af driftsviden i design af nye energi effektive faciliteter

Projektet er baseret på den udfordring, at mange nyopførte faciliteter ikke lever op til forventningerne når de sættes i drift. Det drejer sig om energiforbrug, men også andre aspekter lever til tider ikke op til forventningerne, f.eks. manglende funktionalitet, dårligt indeklima og ringe vilkår for drift og vedligehold.
Integrering af viden om drift allerede i designfasen, forventes at bidrage til at faciliteter ved ibrugtagning yder som vi forventer. Flere koncepter, f.eks. Commissioning, Soft-Landing og OPP er allerede i brug og indeholder elementer af en sådan overførsel af viden. Desværre ser det ud til at være vanskeligt i praksis og der ser stadig ud til at være et uudnyttet potentiale for mere driftsvenlige og energieffektive faciliteter, ved at bruge driftsviden mere effektivt tidligt i byggeprojekter.
Design og byggeri af skibe og offshore platforme har mange ligheder med design og byggeri af bygninger. Ph.d. projektet vil gennemføre et sammenlignings studie af hvordan de 3 brancher overfører viden fra drift til byggeri, i forventning om, at der gode løsninger vil kunne bruges på tværs af brancherne.
Den Ph.d. studerende er Helle Lohmann Rasmussen, Arkitekt MAA (Aarhus Arkitektskole 2003) og Master i Ledelse af Byggeri (DTU 2014). Helle har erfaring som projekterende og tilsynsførende arkitekt, og har erfaring med projektledelse i offentlige drifts- og bygherreorganisationer. Per Anker Jensen (Center for Facilities Management, DTU) er hovedvejleder og Jay Sterling Gregg (Climate Change and Sustainable Development, DTU) er medvejleder. Projektperioden er december 2016 til december 2019.

Kontakt

Per Anker Jensen
Professor, emeritus
DTU Management
45 25 16 74