AddedValue

FM og merværdi

Dette projekt fokuserer på effekterne af FM og bygger videre på CFM’s tidligere arbejde med FM Value Map med Per Anker Jensen, CFM, som ansvarlig, og det er relateret til nedennævnte PhD-studie.

I 2011 er der primært gennemført aktiviteter i relation til EuroFM forskergruppen, der udarbejder en antologi om emnet. Der blev afholdt workshops ved Delft University i januar måned og i forbindelse med EFMC2011 i Wien i maj måned. Endvidere afholdt en undergruppe en workshop om en case ved University of Glasgow i april 2011. Ved EFMC2011 præsenterede Per Anker Jensen et konferencepaper om Value Adding Management. I efteråret er der indkommet 14 bidrag til antologien, som er blevet reviewed af redaktionsgruppen under ledelse af Per Anker Jensen, og kapitlerne er efterfølgende blevet revideret og bogen forventes lanceret i forbindelse med EFMC2012 i København. En artikel fra 8 medlemmer af forskergruppen er blevet accepteret af Facilities til publicering i 2012. Per Anker Jensen har endvidere sammen med Ole Emil Malmstrøm udarbejdet en rapport om en NordicFM arbejdsgruppe om emnet, som er offentliggjort på NordicFM’s hjemmeside januar 2012.