Guide til shared space i kommuner

Guiden bygger på viden fra PhD projektet ”Sharing space in the Knowledge City” og er udarbejdet i samarbejde mellem forskere og partnere fra både kommuner og det private erhvervsliv

Shared space er en anderledes tilgang til måden vi bruger vores bygninger og lokaler på, og kun fantasien sætter grænser for hvor det kan bruges. Kulturcentre, sportsfaciliteter, kontor- og undervisningslokaler og mange flere kan danne rammen om helt andre, og flere, funktioner end vi normalt er vant til at se i bygningsmassen. Helt konkret er shared space nemlig et samlende begreb for arealer og faciliteter der deles mellem personer fra forskellig organisatorisk sammenhæng,
og konceptet kan bidrage til en ny og optimeret måde at udnytte arealer og faciliteter på, samtidig med at der kan skabes nye funktioner, relationer og samarbejdsmuligheder.

Guiden præsenteret i denne folder bygger på viden om shared space fra PhD projektet ”Sharing space in the knowledge city”, og er udarbejdet i samarbejde mellem forskere og partnere fra både kommuner og det private erhvervsliv. Resultatet er en introduktion til emnet samt en praktisk vejledning til brug ved udvikling af shared spaces i en kommunal bygningsportefølje, med hångribelige trin der skal gennemføres i de forskellige faser af et projekt fra identificering af potentiale på portefølje niveau til evaluering efter ibrugtagning.

 

Download guiden her