SharedSpaces

Sharing space in the Knowledge City

PhD-projektet “Sharing Space in the Knowledge City” blev påbegyndt i december 2012 og gennemføres af Rikke Brinkø med Susanne Balslev Nielsen som hovedvejleder og Juriaan Van Meel som medvejleder. Projektet er finansieret med 2/3 fra DTU, 1/6 fra Københavns Kommune og 1/6 fra Lyngby-Taarbæk kommune. Herudover er både COWI og Lyngby-Taarbæk Vidensby tilknyttet projektet i form af vejledning, sparring og samarbejde.

Projektet fokuserer på ”Den delende vidensby” og vil levere en nyt vidensgrundlag for udvikling af vidensbyer, særligt omkring byudviklings-strategier, building briefing og facilities management. Projektet vil også bidrage på det praktiske plan, med en typologi af koncepter vedrørende sharing spaces i en vidensby, hvor delingen sker mellem private virksomheder, offentlige organisationer og borgere. Fra by-brugerens perspektiv vil dette føre til en ny adgang til rum, mindre behov for at investere i egne faciliteter og nye koncepter til delt forbrug, delte omkostninger, risici og ansvar. For facilitetsejere betyder det nye forretningskoncepter med hensyn til at dele og intensivere brugen af de nuværende faciliteter, hvad enten det er mødelokaler eller andre specialiserede bygninger.

Projektet vil primært anvende kvalitative metoder med hovedfokus på ekspert-interviews og casestudier, udført både i Danmark og udlandet. Læs mere om projektet her (eksisterer kun i en engelsk version). Desuden findes en poster om projektet.

Publikationer

Rikke Brinkø: Guide til shared space i kommuner. Booklet. Centre for Facilities Management - Realdania Research, DTU Management Engineering, October 2016.

Brinkø, Rikke; Nielsen, Susanne Balslev; Meel, Juriaan van: Access over ownership – a typology of shared space. Facilities, Vol. 33, No. 11/12, 2015, p. 736-751.

Susanne Balslev Nielsen and Rikke Brinkø: Access over ownership: the case of meeting facilities in Lyngby Knowledge City. Paper in: Proceedings of CIRRE 2016 – 1st Conference of Interdisciplinary Resarch on Real Estate, Ljubljana, September 15-16, 2016, Organized by Institute of Real Estate Studies; edited by Bojan Grum and Alenka Temeljotov Salaj.

Rikke Brinkø og Susanne Balslev Nielsen: Shared space in a municipal sports facility The case of Lyngby Idraetsby. Paper in Alexander, K. and Price, I. (eds.) (2015), People make facilities management. EuroFM Research Papers 2015. 12th EuroFM Research Symposium, 1-3 June 2015, Glasgow.

Rikke Brinkø, Juriaan van Meel and Susanne Balslev Nielsen: The Shared Building Portfolio: an exploration and typology. Proceedings of CIB FM Conference, 21-23 may 2014. Technical University of Denmark.