Service innovation og merværdi indenfor Facilities Management

Projekt information

Projektleder: Anne Vorre Hansen, Ph.d-studerende 
Vejleder: Lektor Ada Scupola, RUC
Medvejleder: Professor Per Anker Jensen
Samarbejdspartner: Boligselskabet Sjælland
Periode: 1. september 2013 - 31. august 2016

Et case studie i et dansk boligselskab

Baggrunden for Annes Ph.d er, at innovationsforskning indenfor den sociale boligsektor i Danmark, er kendetegnet ved at have et snævert fokus på byggevedligeholdelse og optimering, hvad angår energi og bæredygtighed. De fleste undersøgelser har et bredt fokus på effekten af udvilingen og er stadig til en vis grad baseret på kvantitative studier. Dette efterlader en forskningskløft, når det kommer til slutbrugerens opfattelse af hvad, der virkelig er vigtigt i forhold til innovation og udvikling i den sociale boligsektor.

Studiet vil bestå af to overordnede faser; en eksplorativ fase, hvor fokus overvejende er på fænoment socialt boligbyggeri og på meningsdannelsen hos slutbrugeren, og en eksperimentel fase, hvor det primære fokus vil være på afprøvning af forskellige måder, hvorpå slutbrugeren involveres i serviceinnovationen.

Forskningsunderspørgsmål

  • Hvordan oplever beboerne sig selv som  "beboere i Boligselskabet Sjælland" og hvad opfattes som værdifuld som sådan?
  • Hvordan kan det sociale boligselskab undestøtte værdiskabelse for beboerne? 
  • Er co-creation og service innovation frugtbare metoder til at skabe værdi i denne særlige kontekst?

For yderligere information kan Anne kontaktes på tlf. 6160 1331 eller e-mail vorre@ruc.dk

Publiceringer

Ph.d. afhandling:

Anne Vorre Hansen: "What's at stake? Critically exploring the cencept of value co-creation in service research: or an anthropologist going na(rra)tive within business administration"

Fra tidligere forskning

Anne Vorre Hansen: "When the Innovation Theory Falls Short"; Ispim Watch 2012, http://magazine.ispim.org/2013/01/when-the-innovation-theory-falls-short

Peter Carstensen, Peter Nielsen og Anne Vorre Hansen: "Prototyping the business development of SMEs in the Security Industry" paper præsenteret på "5th ISPIM Innovation Symposium" i Seoul, Korea (9.-12. december 2012)

Luise Li Langergaard, Jørn Kjølseth og Anne Vorre Hansen: "The service squeeze in small and mediumsized firms in the security service industy" vil blive publiceret i Ledelse og Erhvervsøkonomi 2013

Luise Li Langergaard og Anne Vorre Hansen: "Innovation - a one size fits all concepts? Paper præsenteret på "The XXIV ISPIM Conference" i Helsinki, Finland (17.-19. juni 2013)

"Fra viden til værdi - 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder", 2012, http://www.dbi-net.dk/files/pdf/Fra_viden_til_vaerdi.pdf