KK

OPP og indkøb af FM ydelser

Projektet er startet i efteråret 2008 med lektor Kristian Kristiansen, DTU Management som projektleder. Der er i 2011 udarbejdet et arbejdspapir som afrapportering af fase 2, som er baseret på et litteraturstudie, og dette blev drøftet ved et møde i følgegruppen. Projektet blev præsenteret med et paper ved CFM’s nordiske konference. Arbejdet med planlagte internationale cases er udskudt til første halvår 2012. Projektet forventes afsluttet med en projektrapport sommeren 2012.

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Kristian Kristiansen

Følgegruppe: Marie Voldby, EBST, Lars Olaf Larsen, Dan-Ejendomme, Peter Christophersen, KPC-Byg, Poul Kilt, Kemp & Lauritzen, Njal Olsen, Slots & Ejendomsstyrelsen, Per Anker Jensen, CFM

Periode: September 2008 - september 2010

Projektfaser og aktiviteter:

2008: Danske cases

2009: Teori og kursorisk beskrivelse af udenlandske cases

2010: Beskrivelse og analyse af udenlandske cases, rapportfremlæggelse.

Publikationer og omtaler:

OPP og indkøb af Facilities Management ydelser: 3. afrapportering.
Kristian Kristiansen:
DTU Management Engineering, August 2012.

Arbejdsrapport 

CIB paper