KnowledgeWorkplaces

Ledelse af arbejdspladser

Dette projekt blev igangsat som et forprojekt i 2009 med titlen ”Knowledge Workplaces in Europe” med et komparativt perspektiv på tværs af udvalgte europæiske lande og cases. Projektet ledes at den hollandske seniorforsker Juriaan van Meel. I 2009 og 2010 er gennemført litteraturstudier for at belyse den historiske udvikling samt case-studier i Holland.

Der er i 2011 publiceret en journal artikel i Facilities. I november 2010 godkendte centerkomitéen en videreførelse i form af et hovedprojekt med cases fra flere forskellige lande. I 2011 er der gennemført case studier i Danmark, og ved CFM’s nordiske konference i august 2011 blev der præsenteret et paper baseret på hollandske cases fra forprojektet. Projektet er afsluttet ultimo 2012 og er resulteret i en international bogpublikation.

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Juriaan van Meel, ICOP, email: juvme@dtu.dk  

Følgegruppe: er Anker Jensen, CFM, DTU, Siri Hunnes Blakstad, NTNU, Keith Alexander, CFM, Salford, uvi Nenonen, HUT, Wim Pullen, CfPP, Delft, Lukas Windlinger, ZAHW, Zürich

Periode: Marts 2009 - December 2012