Kommunal Ejendomnsforvaltning

Kommunal ejendomscenterdannelse

Mange kommuner har i de seneste år gennemført gennemgribende omorganiseringer af den kommunale ejendomsdrift og de tekniske serviceopgaver. Tendensen er større centralisering, hvor kommunerne i stigende omfang samler den kommunale ejendomsdrift og administration gennem dannelsen af nye kommunale ejendomscentre og facilities management-organisationer (FM-organisationer).

For at bidrage med nyttige erfaringer, der kan udvikle og kvalificere sådanne processer fremover, har FOA og Center for Facilities Management på DTU i samarbejde indsamlet en række centerdannelsesfortællinger i vinteren 2014-2015 fra seks danske kommuner, som har centraliseret ejendomsdriften.

Det er vort håb, at materialet kan bidrage med væsentlige opmærksomhedspunkter og erfaringer til udviklingen af en funktionel og hensigtsmæssig ramme for centraliseret ejendomsdrift og facilities management på det kommunale område. Fortællingerne er indsamlet gennem kvalitative, mundtlige interviews med centerledere, medarbejdere og brugere i Frederikshavn, Gentofte, Ishøj, Ringsted, Silkeborg og Svendborg Kommuner.

Se den afsluttende rapport af projektet her.

Varighed 2014 - 2015.