ClimateandLifetime

Klima og bygningers levetid

Dette PhD-studie startede i september 2011 og gennemføres af Rimante Cox ved DTU Byg med Carsten Rode som hovedvejleder og Susanne Balslev Nielsen, CFM, som medvejleder. Projektet gennemføres i samarbejde med Gentofte Ejendomme og er samfinansieret mellem DTU (1/3), Forsknings- og Innovationsstyrelsen (1/3), Gentofte Ejendomme (1/6) og CFM (1/6). Projektet fokuserer på, hvordan en kommune kan medtænke klimahensyn i sin drift, udvikling og vedligeholdelse af bygninger. Studiet vil baseres på en kombination af kvantitative (materialeforsøg) og kvalitative metoder (primært interviews og dialog). Læs mere om projektet her (UK version).