ACH

Innovation i FM leverancekæden

Dette projekt gennemføres af lektor Ada Scupola, Roskilde Universitet, der oprindelig var hovedvejleder for nedennævnte PhD-projekt om Industrial Service Strategies og nu er hovedvejleder for ovennævnte nye PhD-projekt om Innovation and FM. Der er i 2011 præsenteret papers fra projektet ved 2 konferencer, herunder CFM’s nordiske konference i august. Der er endvidere udarbejdet en artikel, som er under review i en international journal.

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Ada Scupola Hugger, RUC

Andre projektdeltagere: Markus Holzweber, RUC

Periode: December 2008 - forår 2012

Publikationer og omtaler:

Rapport

Information and Communication Technologies and Supply Chain in Facilities Management in Denmark, Report 09:3

Scupola, Ada; Anker Jensen, Per

Centre for Facilities Management, Realdania Research, DTU og Center for Service Studier, RUC, ISBN:  978-87-7349-753-1, 2009 

Innovation Sources and Role of ICT in Facilities Services

Holzweber, Markus; Scupola, Ada; Kristiina Tuunainen, Virpi 

Submitted to The 1st Scandinavian Conference on Information Systems, Ålborg, Denmark, August 2010.

Information and Communication Technologies and Supply Chain: Lessons from the Danish Facilities Management Service Sector

Submitted to the Global Information Technology Conference, Washington, DC , USA, June 2010.

Second report on the innovation drivers

Expected to be published early Spring 2010.

The review reports from the conferences are expected sometimes early Spring 2010.