Implementering

Implementering af driftsviden i byggeri

Efter et forprojekt gennemført i 2008 med titlen ”Implementering af driftsviden i byggeriet” i samarbejde mellem Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet (SDU) og COWI, blev det i foråret 2009 besluttet at igangsætte et hovedprojekt med titlen ”Model for implementering af FM viden i byggeri”. Det gennemføres ligeledes i samarbejde mellem SDU og COWI. Hovedprojektet består af to delprojekter, hvor SDU med lektor Torben Damgaard som projektleder er ansvarlig for et aktionsforskningsprojekt, der følger et nyt universitetsbyggeri i Kolding på tæt hold.

Delprojekt 2 med chefkonsulent Poul Henrik Due, COWI som projektleder var et Best Practice projekt med et ekspertpanel bestående af erfarne facilities managers, og dette er afsluttet i 2011 med afrapportering. Delprojekt 1 har i et vist omfang lidt under, at byggeprojektet i Kolding har været sat i bero i en periode. Begge projekter blev præsenteret med indlæg på CFM’s nordiske konference i august 2011, og der er udarbejdet yderligere publikationer fra projektet. Delprojekt 2 forventes afsluttet i 2012.  

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Torben Damgaard, SDU, Poul Henrik Due, COWI

Andre projektdeltagere: Anders Peter Hansen, SDU, Pia Bruun Erichsen, SDU, Lise Lotte Christensen, COWI, Signe Bondo Andersen, COWI, Peder Stephensen, PS-Experience

Periode: Januar 2008 - forår 2012 

Projektfaser og aktiviteter:

Hovedprojektet er opdelt i 2 delprojekter:

  • Delprojekt 1: Interaktionsforskning, SDU
  • Delprojekt 2: Best Practice projekt, COWI

Delprojekterne gennemføres sideløbende:

Fase 1, marts 2009 - august 2010 år:

  • Delprojekt 1: Dataindsamling
  • Delprojekt 2: Erfaringsopsamling

Fase 2, september 2010 – februar 2011: Modeludvikling

Fase 3, marts 2011 – marts 2011 Præsentation af model og rapport

Fase 4, marts 2011 – marts 2013: forskningspublicering

Fase 5, marts 2011 – marts 2013:

Præsentation af forskningsartikler og seminar

Publikationer og omtaler:

Slutrapport fra projektet

Rapport fra forprojekt 

Artikel i årsrapport 2008 fra CESFO (s. 11-15)

Artikel i årsrapport 2010 fra CESFO

Præsentationer fra CFM formidlingsseminarer:

- 23. oktober 2008 på DTU

- 17. september 2009 hos COWI 

Se også CESFO Årsrapport 2010, 2009 og 2008