HIL

Healthcare Innovation Lab

Dette projekt gennemføres at et stort konsortium under ledelse af Center for Sundhedsinnovation i Region Hovedstaden med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der indgår ikke midler fra Realdania i dette projekt. Formålet er at skabe beslutningsgrundlag for etablering af et testlaboratorium til simulering af processer, teknologi og indretninger på hospitaler. Projektet startede primo 2010 og afsluttes med udgangen af 2011.

Per Anker Jensen og Aneta Fronczek-Munter fra CFM indgår sammen med bl.a. kollegaer fra sektionen Teknologi, Organisation og Arbejde ved DTU Management i et delprojekt om organisations- og funktionsplanlægning. Der arbejdes med brugerdreven innovation i tæt samarbejde med medarbejdere på Herlev Hospital, og patienter er også i et vist omfang blevet inddraget i brugerprocessen. De foreløbige resultater fra projektet blev præsenteret på en konference i november 2011, og projektet afsluttes i foråret 2012.