TheMarket2

FM Market Data

Formålet med dette projekt er at indsamle markedsdata for hele Europa. Der er ikke tale om et egentligt forskningsprojekt, og der indgår ikke finansiering fra Realdania. For Danmarks vedkommende danner CFM’s markedsprojekt afsluttet i 2009 et grundlag, og dette er det første markedsprojekt, hvor de nye europæiske standarder er et udgangspunkt. Per Anker Jensen, CFM, indgår i projektet som koordinator for de nordiske lande, og der afholdtes workshops i Danmark, Norge, Sverige og Finland i efteråret 2010 og foråret 2011. Hovedresultaterne indgik i en rapport fra EuroFM i februar 2012 om det europæiske FM marked. En rapport med detaljerede resultater for det nordiske FM marked blev udgivet af CFM i april 2011, og resultaterne blev præsenteret i et paper ved en CIB W070 konference i Cape Town i januar 2012. Rapporten kan ses her.