PDA

FM Futures

Formålet med dette projekt er først og fremmest at bidrage til at udvikle et fælles nordisk forskningsprogram for FM og styrke det nordiske samarbejde om FM forskning. Dermed indgår projektet i CFM’s planer om at etablere et Nordisk Center of Excellence i FM. Det gennemføres af Per Anker Jensen, CFM, i samarbejde med Per Dannemand Andersen og Birgitte Rasmussen, DTU Management samt med NordicFM. Projektet ligger i forlængelse af EuroFM’s FM Futures projekt, der blev ledet af Keith Alexander og afsluttet i 2009.

I efteråret 2010 og foråret 2011 gennemførtes nationale workshops i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og der afholdtes en fælles nordisk workshop på CFM’s konference i august 2011. Dette fulgtes op af en Delphi-lignende spørgeskemaundersøgelse til deltagerne i workshops og konferencen. Hovedresultaterne blev indarbejdet i form af 2 kapitler i bogen baseret på konferencen. Projektet afsluttes i 2012 med en rapport, et indlæg ved DFM’s årlige konference januar 2012 og et research paper ved EFMC2012. Endvidere planlægges udarbejdet 2 journal artikler baseret på projektet.