KreativeMiljoer

Faciliteter for kreative miljøer

Projektet blev igangsat i efteråret 2008 med Birgitte Hoffmann, DTU Management som projektleder. Projektet har særligt fokus på bygninger og lokaliteter, der retter sig mod uddannelse og innovation som fx Ingeniør campus, væksthuse og science parker, men også på uformelt udviklede miljøer. Projektet har omfattet empirisk en screening af en bred vifte af cases med fokus på campus og læring, den kreative by og innovationsmiljøer, og der er gennemført 5 case studier af meget forskellige faciliteter. Der er udarbejdet konference paper til EFMC2010, og en journal artikel er publiceret i Facilities primo 2011. Projektet blev præsenteret med et paper ved CFM’s nordiske konference i august 2011, og det forventes afsluttet med en projektrapport primo 2012.

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Birgitte Hoffmann, DTU Management

Andre projektdeltagere: Morten Elle, Jan Lilliendahl og Peter Munthe-Kaas, DTU Management

Periode: August 2008 - primo 2012

Projektfaser og aktiviteter:

2008: Screening

2009: Teoretisk ramme, cases, studierrejse

2010-11: Cases, formidling

Publikationer

Urbanizing FM: Or how the studies of FM and the studies of urban development might benefit each other, Hoffman, Birgitte, in: Facilities, Volume 29, issue 1/2

 Facilitating creative environments – When the winds of creativity hits FM, Hoffman, Birgitte, EFMC2010, Madrid, June 2010 

Facilitering af kreative miljøer: Danske cases, Hoffman, Birgitte, In: Byplan, 2010