SusanneJesper

Energiservicekoncepter

Projektet er igangsat i foråret 2009 med lektor Susanne Balslev Nielsen, CFM som projektleder i samarbejde med Jesper Ole Jensen, SBi. Fra september 2009 til juli 2010 var Pimmie Oesten engageret som forskningsassistent. Senere har PhD-studerende Jesper Rohr Hansen, SBi medvirket. Projektet fokuserer på hvilke energiservicekoncepter, der kan være med til at fremme energibesparelser i eksisterende bygninger. Der er i 2011 præsenteret papers fra projektet ved 2 konferencer, herunder CFM’s nordiske konference i august 2011, og på opfordring er der udarbejdet et bidrag til World ESCO Outlook 2012. Projektet forventes afsluttet med en projektrapport i 2012 og 2-3 journal papers.

Projektdata: 

Forskningsansvarlig: Susanne Balslev Nielsen, CFM, DTU Management, Jesper Ole Jensen, SBi/Aalborg Universitet

Andre projektdeltagere: Pimmie Oesten, CFM, DTU Management

Periode: April 2009 - forår 2012

Projektfaser og aktiviteter:

2009: Litteraturstudie, screening

2010: Case studie, formidling

2012: Projektrapport

Forventet slutresultat: 

- Forskningsartikler

- Konference papers