KS

Driftspartnerskaber og strategiske samarbejder

Forskningsprojektet blev startet ved SBi i efteråret 2008 med seniorforsker Kresten Storgaard som projektleder. Der er i 2011 gennemført en række case studier som opfølgning på en spørgeskemaundersøgelse. Projektet blev præsenteret med et paper ved CFM’s nordiske konference i august 2011, og det forventes afsluttet med en projektrapport primo 2012.

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Kresten Storgaard, SBi

Andre projektdeltagere: Jacob Norvig Larsen, SBi, Ib Steen Olsen, SBi

Periode: Oktober 2008 - april 2012

Projektfaser og aktiviteter:

2008: Litteraturstudier

2009: Nøgleperson- og ekspertinterviews, empirisk kortlægning

2010: Case analyse, praksisrettet formidling

2012: Projektrapport