CC Jobs

Creating Competitive Jobs er et projekt, som skal skabe nye arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder i Øresundsregionen med afsæt i virksomhedernes udfordringer. Det er et interreg-projekt med svenske og danske universiteter samt erhvervsorganisationer, som ønsker at undersøge, hvordan små og mellemstore virksomhedernes bedre kan drage nytte af forskningen.

Universiteterne skal nyttiggøre forskningen på nye måder ved at give de små og mellemstore virksomheder lettere adgang til forskningen for at kunne udvikle sig og vokse. Administrerende direktør Per-Otto Bengtsson fra energioptimerings-virksomheden EVU Energi & VVS Utveckling AB og postdoc Christian Stenqvist er med for at diskutere nyskabende ideer sammen med forskere fra Center for Facilities Management. Energivirksomheden er et ud af to svenske firmaer, som har fået base på DTU, og som er med i initiativet.

En medarbejder fra en række virksomheder tilbydes 6 måneders projektansættelse på universiteterne, hvor der arbejdes med virksomhedsrelevante problemstillinger med eksperthjælp fra universiteterne. Den opnåede viden skal anvendes direkte i virksomhederne. Selv de deltagende forskere, som bidrager med rådgivning, vil modtage støtte fra projektet. CCJOBS er målrettet eksisterende virksomheder, som vil udvikle sine ideer med henblik på øget indtjening, rentabilitet og antal ansatte.

Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og behov. Ved at virksomhederne selv stiller udfordringerne, kan universiteterne mere konkret hjælpe de enkelte virksomheder med input til deres innovationsprocesser.

Varighed: juni 2013 - december 2014

Mere information: www.ccjobs.dk