Hospital

Brugervenlig byggeprogrammering

Hvordan kan man fange brugernes behov og erfaringer på hospitalsfacilitieter, så de kan indgå i designprocesser, således at brugernes behov bliver opfyldt, og faciliteter effektiviseres maksimalt?

 

Projekt information


Projektleder: Aneta Fronczek-Munter, Arkitekt M.Sc.
Vejleder: Professor Per Anker Jensen
Medvejleder: Ph.D. Juriaan van Meel
Medvejleder: Ph.D. Werner Sperschneider
Periode: 1. august 2010 - 30. november 2015

Projektet vil have en holistisk tilgang til den rolle, som mange af hospitalets brugere kan spille, både i programmerings- og designfasen samt brugs - og evalueringsfasen.

Desuden er metoder til at inddrage brugere i innovation, programmering og design udforsket, med henblik på at finde måder at optimere programmerings- og designprocessen, til forbedring af brugervenlighed af eksisterende og skabelse af nye bygninger for sundhedsvæsnet.

Forskningsunderspørgsmål

  • Hvordan kan vi fange brugernes behov og erfaringer og omdanne dem, så de kan indgå i designprocesser af de byggede hospitalsmiljøer, på en sådan måde, at brugernes behov bliver opfyldt, og brugervenligheden af faciliteter maksimeres? 
  • Hvordan kan brugernes behov identificeres, herunder stiltiende behov, og hvordan kan FM støtte dem? 
  • Hvilken slags processer for burgerinddragelse kan bruges til at planlægge sundhedsfaciliteter? Hvad er de nødvendige 'set ups' og roller for interessenterne? Hvilken slags resultater kan forventes?
  • Hvem er brugerne af sygehusene, hvornår skal de inddrages og hvorfor?
  • Hvordan kan brugervenligheden og funktionaliteten af bygninger vurderes ud fra brugerens perspektiv?
  • I hvilket omfang kan viden om brugernes behov og erfaringer uddrages af brugerevaluering, og i hvilket omfang kræver det aktiv inddragelse af brugere i programmerings- og designprocesser?  
  • Hvad kan eller bør et brugervenligheds-program indeholde, og hvordan kan eller bør processen omkring brugervenlighedsprogrammering udføres som led i en løbende og inkluderende programmering?
  • Hvordan kan hospitalernes designproces forbedres med brugertilfredshed og FM i tankerne?
  • Hvad er de eksisterende og potentielle roler for Facilities Managers, arkitekter og brugere i forbindels med programmerings-processer, evaluering og inddragelse af brugerne?

Tidsplan

2010: Litteraturgennemgang af relevante emner, såsom designproces og programmering, brugerinddragelse og innovation, POE-evalueringer, brugervenlighed, planlægning af sundhedsfaciliteiter og hospitaler.
2010: Casestudier på Healthcare Innovation Lab på Herlev Sygehus, PhDkurser, artikelskrivning
2011-2013: Casestudier
2011-2012: Barselsorlov
2012: Interviews, undervisningsassistent på FM-kursus på DTU, PhD-kursus i Norge og Danmark
2013: Flere cases og PhD-kurser, skrivning
2014: Skrive PhD-afhandling, forsvar, finish

Publiceringer

Fronczek-Munter, Aneta (2011), Usability and user driven innovation - unity or clash? , International FM & REM Congress, full paper published in proceedings, University of Kufstein, Tirol, Austria

Jensen, P. A., Alexander, K. Fronczek-Munter, A. (2011), Towards an agenda for user oriented research in the built environment . 6th Nordic Conference on Construction Economics an Organisation: Shaping the Construction/Society Nexus. Vol. Executive Summaries - full paper published in electronic proceedings, Hørsholm: Danish Building Research Institute, 2011. P. 55-56

Fronczek-Munter, A. (2011), Facilitating user driven innovation - a study of methods and tools at Herlev Hospital, conference paper in Nordic Facilities Management Conference 22-23 August 2011. Research for Practice - Vision of Futures, Conference Proceedings

Fronczek-Munter, Aneta (2013), Evaluation methods for hospital facilities, EuroFM Journal International Journal of Facilities Management, Proceedings of conference papers from the 12th EuroFM Research Symposium, Prague, Czech Republic 22-24 May 2013. P. 215-226 

Fronczek-Munter, Aneta (2013), User involvement and briefing for masterplan competition at Bispebjerg Hospital (Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence på Bispebjerg Hospital), special edition of the professional journal FM Update, CFM Articles 2009-2013. P. 101-106.

Aneta Fronczek-Munter (2016): Usability Briefing for hospital design: Exploring user needs and experiences to improve complex buildings. PhD Dissertation. Department of Management Engineering, Technical University of Denmark.

Aneta Fronczek-Munter: Usability Briefing – a process model for healthcare facilities. Proceedings of CIB FM Conference, 21-23 may 2014. Technical University of Denmark.