Jorden

Bæredygtig Facilities Management

Bæredygtig FM (Sustainable FM)

Dette projekt startede i slutningen 2008 med ansættelse af PhD-studerende Kirsten Ramskov Galamba ved DTU den 1. december 2008 med Susanne Balslev Nielsen, CFM, som hovedvejleder og Kurt Aagaard Nielsen, Roskilde Universitet som medvejleder. PhD-studiet omfatter aktionsforskning med Albertslund Kommune som case. Projektet arbejder med fælles udvikling af viden om det at skabe en FM-funktion som bidrager til en bæredygtig udvikling, via en holistisk tilgang til udvikling og drift af kommunens facilititer – bygninger, veje og parker. Aktionsforskningsprocessen er gennemført ved afdelingen ”Ejendom, Vej og Park”. Et paper fra projektet blev præsenteret ved CFM’s nordiske konference i august 2011. PhD-afhandlingen er en monografi, der blev afleveret den 30. november 2011 samtidig med PhD-stipendiets udløb. Afhandlingen blev forsvaret den 7. marts 2012.

Projektdata:

Forskningsansvarlig: Susanne Balslev Nielsen, CFM, DTU Management 

Andre projektdeltagere: Kirsten Ramskov Galamba, CFM, DTU Management

Periode: September 2007 - december 2011

Projektfaser og aktiviteter:

2008: Opstart: ansættelse af PhD., start på opbygning af videns base

2009: Vidensbase opbygning, Aktionsforskning i Albertslund Kommune

2010: Videns indsamling, publicering og formidling

2011: Publicering og formidling

Publikationer og omtaler:  

Public Facilities Management and Action Research for Sustainability PhD afhandling, Kirsten Ramskov Galamba, May 2012 (ISNN: 879-87-92706-28-7), DTU Management Engineering

Yderligere information om nedenstående dokumenter findes under Formidling

Mobilizing the Courage to Implement Sustainable Design Solutions : Danish Experiences, Nielsen, Susanne Balslev; Hoffmann, Birgitte; Quitzau, Maj-Britt; Elle, Morten 
in journal: Architectural Engineering and Design Management (ISSN: 1745-2007) , vol: 5, issue: 1, pages: 53-61, 2009, Earthscan Ltd.

Sustainable FM : a new field of research and practice, Jensen, Per AnkerNielsen, Susanne Balslev in journal: De ontwerpmanager, Vaktijdschrift voor ontwerpmanagement in de bouw (ISSN: 1875-0907) , issue: 3, pages: 88, 2008, ABT

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme, Nielsen, Susanne Balslev; Jensen, Jesper Ole in journal: Facilities: Branschtidningen för dig inom facilities management (ISSN: 1652-4241) , issue: 4, pages: 22-23, 2008, Tollered

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme: - under forskellige ejerformer, Jensen, Jesper Ole; Jensen, Per Anker; Elle, Morten; Hoffmann, Birgitte; Nielsen, Susanne Balslev; Quitzau, Maj-Britt  in series: SBI (ISBN: 87-56-31348-3) , pages: 102, 2008, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm

Facilities Management Best Practice in the Nordic Countries : 36 cases, Jensen, Per Anker; Nielsen, KjeldNielsen, Susanne Balslev in series: (ISBN: 978-87-90855-07-9) , pages: 300, 2008, Centre for Facilities Management - Realdania Research

Sustainability in Facilities Management: An overview of current research, Susanne Balslev Nielsen: Anna-Liisa Sarasoja and Kirsten Ramskov Galamba: Facilities, Vol. 34, Issue  9/10, pp. 535-563, 2016.

Towards Sustainable Public Facilities: collectively building capabilities, Kirsten Ramskov Galamba and Susanne Balslev Nielsen. Facilities, Vol. 34, Issue 3/4, pp. 177-195, 2016.