EM

ACES

 

Dette projekt indgår i det europæiske Eracobuild program om Value Driven Processes. Overordnet projektleder er Folke Bjørk, KTH (Kungliga Tekniska Högskola), Stockholm. I ansøgningen indgik partnere fra Sverige, Danmark og Cypern. CFM fik tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i juni 2010, men igangsætningen blev udskudt på grund af økonomiske problemer på Cypern. Projektet blev startet 1. september 2011 med kick-off workshop på Cypern og løber over 2 år.

Per Anker Jensen, CFM,  er ansvarlig for DTU’s indsats på projektet, og DTU har hovedansvaret for et delprojekt om økonomiske og miljømæssige af fordele ved renovering. Målet er at skabe et forbedret beslutningsgrundlag for bygherrer i forbindelse med bæredygtig ombygning og renovering af eksisterende bygninger med særlig fokus på energirenoveringer. CFM har pr. 1. december ansat civilingeniør Esmir Maslesa til at medvirke i projektet som videnskabelig assistent. Der indgår ikke midler fra Realdania i projektet.

ACES projektet er afsluttet november 2013 med afrapportering til Energistyrelsen.

I mappen med Rapportering findes de danske rapporter, et Excel-ark med resultater fra afprøvning af værktøjet RENO-EVALUE samt projektets fælles rapporter. Rapporten ”ACES WP5 Joint report D5-2 November 2013 – final version” indeholder en samlet oversigt over samtlige publikationer m.v. fra projektet.