CFM Forskning

 

Gennem forskning i samarbejde med nationale og internationale eksperter søger Centret for Facilities Management (CFM) at udvikle FM og udbrede kendskabet til FM. CFM's forskning foregår inden for 5 hovedtemaer. De fleste projekter har en mindre projektgruppe, og CFM's forskerforum mødes månedligt for at diskutere et konkret projekt og 2 - 3 gange årligt til workshops om fælles udfordringer. Nedenfor ses en tematisk oversigt over afsluttede og igangværende forskningsprojekter i CFM.

1. Arbejdsmiljøer

Periode

Creating Competitive Jobs (CC jobs)

2013 – 2014

Ledelse af arbejdspladser

2009 - 2015

Brugervenlig byggeprogrammering - Usability of the built environment

2009 - 2015

Sharing Space in the Knowledge City

2012 - 2015

Faciliteter for kreative miljøer

2009 - 2012

Healthcare Innovation Lab.

2010 - 2012

2. Bæredygtighed

 

Energiservicekoncepter (ESCO m.v.)

2009 - 2012

ACES – A Concept for Promotion of Sustainable Retrofitting and

Renovation in Early Stages

2011 - 2013

BæredygtigFM (inkl. PhD-studie).

PhD afhandling kan ses her

2008 - 2012 (fortsætter)

Klima og bygningers levetid (PhD-studie)

2011-2015

3. Innovation og partnerskaber

Ejendomsdannelsesprojekt

2014 - 2015

Innovation i FM leverancekæden

2008 - 2012

Industrial Services Strategies (inkl. PhD-studie)

2008 -.2012

Driftspartnerskaber og strategiske samarbejder

2008 - 2012

OPP og indkøbe af FM ydelser

2008- 2012

Innovation and FM (PhD-studie)

2011 - 2014

Innovation and FM (Post Doc)

2014 - 2015

4. Implementering af viden

 

Implementering af driftsviden i byggeri

2008 - 2012

Beslutningsstøttesystem om bygninger og trivsel. Rapport kan ses her

2009

 Integrering af driftsviden i design af nye energi effektive faciliteter 2016 - 2019

5. Marked og merværdi

 

Markedet for FM i Danmark.Rapport kan ses her

2008 - 2009

FM Market Data (EuroFM)

2010

FM Futures

2010 - 2012

FM og merværdi (inkl. PhD-studie)

2009 - 2013

(fortsætter)