Formidling

Formidlingen indenfor CFM omfatter såvel videnskabelig som populær formidling og indeholder både bøger, rapporter, papers, abstracts, artikler, interviews, årsberetninger med videre. "Publikationsliste" til venstre i menuen linker til de DTU publicerede CFM tekster. Følgende link: CFM publikationer 2008-2017 indeholder samtlige CFM publikationer indtil 2017.